Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek  7.45-14.00
Wtorek 7.45-14.00
Środa 7.45-11.30
Czwartek  8.15-12.00

Logopeda: mgr Barbara Legierska

Prowadzone zajęcia, mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, policzków),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • wywołanie głosek i utrwalanie ich na materiale wyrazowym,
  • automatyzowanie prawidłowej wymowy w zdaniach, opowiadaniu, wierszach i swobodnych wypowiedziach.

Najczęściej korygowane wady wymowy dzieci w szkole to:

  • seplenienie międzyzębowe – w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;
  • seplenienie proste – to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz np. zamiast szkoła -skoła;
  • bezdźwięczność – głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda – fota;
  • rotacyzm – brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;

Zapraszam na konsulacje i na zajęcia z dziećmi podczas godzin mojej pracy. Dodatkowo konsultacje dla rodziców odbywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.30 – 18.00. Proszę aby uczniowie przynosili na zajęcia zeszyty do ćwiczeń, lub w przypadku uczniów klas trzecich i starszych teczki A4. W zeszytach notowane są ćwiczenia, które Państwa dzieci powinny wykonywać codziennie, w teczkach natomiast znajdują się karty pracy. Jeśli coś jest niezrozumiałe proszę o kontakt lub zapraszam do uczestniczenia
w zajęciach razem ze swoim dzieckiem. Aby Państwa dzieci osiągały pożądane efekty i nabywały trwałe umiejętności konieczna jest systematyczność pracy, przyjazna atmosfera i zaangażowanie rodziców w wykonywanie żmudnej dla dziecka pracy. Proszę nie zapominać o częstym chwaleniu nawet przy małych osiągnięciach i zachęcaniu do wytrwałej pracy nad pokonaniem trudności. Tylko wtedy, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia i rodzice prowadzą
z nim ćwiczenia w domu, stosując się do wyżej zawartych zaleceń, można liczyć na efekty terapii logopedycznej.

Dziękuję