Jan Brzechwa (właściwie Jan Wiktor Lesman) (ur. 15 sierpnia 1898 w Żmerynce na Podolu, zm. 2 lipca 1966 w Warszawie), polski poeta, autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, m. in. Pan Kleks, Pchła Szachrajka; także satyrycznych tekstów dla dorosłych, przekładów z języka rosyjskiego, m. in. utworów A. Puszkina, S. Jesienina, W. Majakowskiego). Zaprzyjaźniony z grafikiem Janem Marcinem Szancerem, autorem licznych ilustracji do jego tekstów. W latach 50. XX w. autor wierszy propagandowych gloryfikujących partię i ustrój socjalistyczny (np. „Marsz”, „Głos Ameryki”) w latach późniejszych nie angażował się w twórczość polityczną, uchodził za biernego kontestatora ustroju.

Nazwisko Brzechwa to literacki pseudonim. Ukończył Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie, następnie Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Z zawodu adwokat, w latach 1924-1939 radca prawny ZAIKS. Specjalista w dziedzinie prawa autorskiego. Debiutował w 1920 pod pseudonimem Szer-Szeń jako satyryk. W 1926 ogłosił tom poezji Oblicza zmyślone. Pierwszy tomik wierszy dla dzieci – Tańcowała igła z nitką wydał w 1937. Brzechwa był stryjecznym bratem poety Bolesława Leśmiana.

Istnieją niejasności co do roku urodzenia poety. Większość encyklopedii podaje rok urodzenia 1900; sytuację tę tłumaczy Janusz Odrowąż Pieniążek w liście opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” (2000, nr 195 z 22 sierpnia): „Posiadamy niezbite dowody na to, że urodził się w Żmerynce na Podolu 15 sierpnia 1898 r., co stwierdzał własnoręcznie choćby w podaniu o weryfikację jako członka ZAIKS-u dnia 1 września 1945 r. Aliści po drugim małżeństwie z osobą znacznie od siebie młodszą zaczął Brzechwa podawać datę 1900 i to tak konsekwentnie, że dziś we wszystkich encyklopediach i słownikach PWN, a nawet w podstawowym wydawnictwie IBL „Współcześni pisarze polscy i badacze literatury” figuruje rok urodzenia 1900 i jakoś nikogo nie zdziwiło, że debiutował, mając lat 15.”

Jan Brzechwę nie przypadkowo wybrano na patrona naszej szkoły. Jego twórczość jest bowiem bliska naszym uczniom, gdyż towarzyszy im od klasy pierwszej. Z bohaterami jego wierszy i bajek stawiają pierwsze kroki w czytaniu, z nimi poznają tajniki i zawiłości pięknej literackiej polszczyzny, z nim śmieją się i bawią. Literatura dziecięca autorstwa J. Brzechwy niesie ponadto ze sobą ogromny ładunek treści wychowawczych i dydaktycznych, które na co dzień wpajamy naszym uczniom.