1.

Jak Cię Godziszko nie kochać

za dzieje po dawne czasy

Za góry, wartkie potoki

Zielone beskidzkie lasy.

Ref.

Niech słoneczko Tobie świeci

Licznymi tysiącleciami

Za uśmiechnięte twe dzieci

Z plecakiem chlebem książkami.

2.

Za naszą górską krainę

Za zapach chleba na łanach

Za Konopnicką, Chopina

Naszego poetę Jana

Ref. Niech słoneczko Tobie świeci

3.

Jak Cię Godziszko nie lubić

Jak Cię nie kochać Godziszko

Tyś dla nas małą ojczyzną

Tu kościół, dom, szkoła, wszystko!

Ref. Niech słoneczko Tobie świeci