Biblioteka jest miejscem spotkań szkolnego teatru „Precedens” działającego od 2001 roku, prowadzonego przez p. Katarzynę Jagosz.

W tym czasie grupa młodzieży – pasjonatów teatru – przygotowała wiele ciekawych przedstawień, prezentując je nie tylko na forum szkoły, ale również na różnego rodzaju przeglądach i konkursach.