mgr Agnieszka Zeman – Dyrektor Szkoły, nauczanie wczesnoszkolne

mgr Katarzyna Jagosz – Wicedyrektor Szkoły, język polski, wychowawca klasy VII a

mgr Mirosława Dudys – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy III a

mgr Bożena Janik-Marekwica – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy III b

mgr Lucyna Stankiewicz – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy I a

mgr Magdalena Czaplińska – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy I b

mgr Anna Grzegorzek – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy II a

mgr Ewa Katana – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy II b

mgr Magdalena Polek – język angielski, wychowawca klasy V a

mgr Katarzyna Wasilew – język polski, wychowawca klasy IV a

mgr Aleksandra Hamerlak – geografia, przyroda, wychowawca klasy VI a

mgr Sabina Janica –Wojaczek – język polski, wychowawca klasy  VI b

mgr Maria Chojna-Kruczek – matematyka, wychowawca klasy VIII a

mgr Anna Sajbor – język angielski, 

mgr inż.  Anna Skórzak – informatyka, matematyka

mgr Andrzej Kowalczyk – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Monika Jakubiec – informatyka, matematyka, fizyka

mgr Tomasz Pyjur – religia, informatyka, wychowawca klasy VIII b

mgr Anna Mazurek – język niemiecki

mgr Igor Jurczyk – wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Jurczyk – wychowanie fizyczne

mgr Arkadiusz Paluch – chemia

mgr Piotr Górny – muzyka, zajęcia techniczne

mgr Sebastian Jonik – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Barbara Legierska – logopeda

mgr Marzena Stefaniak – biblioteka, doradztwo zawodowe

mgr Magdalena Matlak – pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne

mgr Paulina Kogut – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Agata Dobija  – świetlica

Ks. Jarosław Krutak – religia

mgr Martyna Kronkowska – język angielski

mgr Monika Janczak – biologia