mgr Żaklina Stwora – Dyrektor Szkoły, język polski

mgr Halina Lenczowska–Olek – Wicedyrektor Szkoły, biologia

mgr Agnieszka Zaman – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy I

mgr Mirosława Dudys – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy II a

mgr Bożena Janik-Marekwica – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy II b

mgr Lucyna Stankiewicz – nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy III

mgr Ewa Katana –  nauczanie zintegrowane (urlop)

mgr Magdalena Polek – język angielski, wychowawca klasy IV a

mgr Aleksandra Hamerlak – geografia, przyroda, wychowawca klasy V a

mgr Sabina Janica –Wojaczek – język polski, wychowawca klasy  V b

mgr Katarzyna Jagosz – język polski, wychowawca klasy VI a

mgr Maria Chojna-Kruczek – matematyka, wychowawca klasy VII a

mgr Anna Sajbor – język angielski, wychowawca klasy VII b

mgr inż.  Anna Skórzak – informatyka, matematyka, wychowawca klasy VIII a

mgr Andrzej Kowalczyk – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy VIII b

mgr Monika Jakubiec – informatyka, matematyka, fizyka (urlop)

mgr Tomasz Pyjur – religia, informatyka

mgr Anna Mazurek – język niemiecki

mgr Beata Stańczak – wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Jurczyk – wychowanie fizyczne

mgr Arkadiusz Paluch – chemia

mgr Piotr Górny – muzyka, zajęcia techniczne

mgr Anna Gajda – fizyka

mgr Sebastian Jonik – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Barbara Legierska – logopeda

mgr Marzena Stefaniak – biblioteka, doradztwo zawodowe

mgr Magdalena Matlak – pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne

mgr Paulina Kogut – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Agata Dobija – świetlica