Przełom XIX/XX wieku

Pierwsza szkoła w Godziszce powstała z inicjatywy nauczyciela Michała Marka i mieściła się w jego prywatnym domu. Wyposażenie ówczesnej klasy było bardzo skromne: tablica, ławki, krzesła.

Kiedy z początkiem XX wieku zaistniały odpowiednie warunki, Michał Marek organizuje i zakłada pierwszą szkołę, która staje się miejscem nauczania dzieci, a także osób starszych z  Godziszki i okolic. Pan Marek był pierwszym nauczycielem i kierownikiem tej szkoły do 1911 roku.

Budynek, w którym mieściła się pierwsza szkoła w Godziszce

Michał Marek założyciel szkoły w Godziszce

W 1911 roku została utworzona Szkoła Podstawowa Ludowa, której kierownikiem był Antoni Stachowski, wspólnie z żoną i księdzem Pawełkiem uczący tutejsze dzieci. W szkole tej panowały trudne warunki nauki, a wkrótce okazała się za mała na potrzeby wsi. Kolejny, od 1922 roku kierownik Józef Brak rozbudował szkołę do czterech sal lekcyjnych, oddanych w 1926 roku do użytku miejscowej ludności.

Wiadomo jest, że do 1939 roku kolejnym kierownikiem był Józef Zięba. W czasie II wojny światowej lekcje odbywały się w prywatnych domach, w ramach tajnego nauczania. Po zakończeniu działań wojennych, kierownictwo szkoły w 1952 roku przejął Michał Konior. W tym też czasie w szkole uczył ksiądz Jan Nowak. Do 1960 roku uczniowie klas starszych uczyli się w trzech salach lekcyjnych, a uczniowie klas I – III pobierali naukę w budynku gminnym. W związku z tym kolejny kierownik szkoły Stanisław Górny, podjął decyzje o rozbudowie szkoły. Do powstania nowego budynku przyczynił się przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Józef Janica. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły miało miejsce w 1956 roku, a przewodniczącym Komitetu Rozbudowy szkoły został pan Adolf Bożek. Nowa szkoła została oddana do użytku w 1961 roku, w 50 – rocznicę istnienia tej placówki w Godziszce.

W latach 1972 – 1983 funkcję dyrektora szkoły sprawowała mgr Łucja Olszowska, a następnie do 1988 roku szkołę prowadził Jerzy Foltyniak. Nowy dyrektor podjął w 1985 roku współpracę z Robotniczą Spółdzielnią Prasa – Książka – Ruch i z pomocą Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły w Godziszce pod przewodnictwem Zygmunta Haręźlaka, rozpoczęto budowę nowej części szkoły. Warunki pracy szkoły były nadal trudne. Liczba dzieci wzrastała, a mała liczba sal lekcyjnych powodowała, że zajęcia odbywały się na dwie zmiany. Celem porozumienia z RSW Prasa-Książka-Ruch było wsparcie społecznego działania przy rozbudowie i modernizacji szkoły dla lokalnych potrzeb dydaktyczno – wychowawczych oraz przystosowanie obiektu do potrzeb kolonii letnich i zimowych organizowanych przez wyżej wymienioną instytucję. Inwestycja ta finansowana była również ze środków budżetu państwa na popieranie czynów społecznych oraz zdeklarowanych środków przez społeczeństwo, co odnotowane zostało w dokumentacji budowy. Mieszkańcy Godziszki zadeklarowali 12 500 złotych na budowę oraz przepracowanie 125 roboczo godzin w czynie społecznym, a nauczyciele i pracownicy administracyjno – gospodarczy zobowiązali się przepracować po 10 godzin w ciągu roku szkolnego na rzecz podjętej inwestycji. Uczniowie też mieli swój wkład w rozbudowie szkoły – każdy uczeń zobowiązał się przepracować 5 godzin w ciągu roku szkolnego przy pracach porządkowych na terenie budowy. Gdy na stanowisko dyrektora szkoły w 1988 powołano Zbigniewa Majcherczyka, napotkał on wiele problemów związanych z realizacją wcześniej zaplanowanych inwestycji ze względu na rozpad RSW Prasa – Książka – Ruch.          Rozbudowa szkoły postępowała jednak nadal, a 13 października 1990 roku miało miejsce poświecenie obiektów wznoszonych w ramach rozbudowy. W 1994 roku dyrektorem został Grzegorz Rączka. Rok później, 12 listopada nowy budynek szkolny został uroczyście oddany do użytku. Szkoła wzbogaciła się nie tylko o nowe, piękne sale lekcyjne, powstała też wspaniała sala gimnastyczną, biblioteka oraz stołówka. Nowa szkoła stała się wizytówką Godziszki.

Rozbudowa szkoły 1990 – 1995

Nowa, piękna szkoła oddana do użytku 12.11.1995 roku

W wyniku przeprowadzonej w 1999 roku reformy oświaty, w budynku podstawówki powstało gimnazjum. Dyrektorem Szkoły Podstawowej została Żaklina Stwora, a gimnazjum Grzegorz Rączka. W 2001 roku funkcję dyrektora gimnazjum przejęła Halina Lenczowska – Olek. W tym też roku szkoła uroczyście obchodziła 90 – lecie swojego istnienia i z tej to okazji nadano jej imię Jana Brzechwy. Od roku szkolnego 2001/2002 zaczęła działać świetlica szkolna, a w następnym roku szkolonym rozpoczęła działalność pani pedagog, współdziałając i wspomagając w pracy wychowawczej nauczycieli i wychowawców. W roku szkolnym 2005/2006 zaczął funkcjonować w ramach szkoły oddział przedszkolny sześciolatków, zatrudniona została również pielęgniarka szkolna i logopeda.

W 2005 roku nastąpiło połączenie obu placówek i powstał Zespół Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum nr 2 w Godziszce, a rok później uchwałą Rady Gminy w Buczkowicach do Zespołu Szkół włączono Publiczne Przedszkole. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół pełni Żaklina Stwora.

W roku szkolnym 2003/2004 nasza szkoła przystąpiła do akcji Szkoła z klasą. Szkoła spełniła wszystkie wymogi programu i 1 października 2004 roku komisja przyjmująca sprawozdania nadała naszej szkole tytuł Szkoły z klasą . Świadczy to między innymi o tym, że nasza szkoła dobrze uczy, sprawiedliwie ocenia, uczy twórczego i krytycznego myślenia, rozwija społecznie, pomaga uczniom uwierzyć w siebie i przygotowuje do przyszłości.