Godziny otwarcia świetlicy

 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 7.40 – 8.45

Piotr Górny

 7.40 – 8.45

Piotr Górny

8.00 – 8.45

Dominika Bednarz

8.00 – 8.45

Dominika Bednarz

8.00 – 8.45

Dominika Bednarz

 12:55 – 14:40

Dominika Bednarz

 12:55 – 14:55

Bożena Janik -Marekwica

 12:55 – 14:55

Bożena Janik -Marekwica

 12:55 – 14:40

Piotr Górny

 13:45 – 14:50

Piotr Górny

 11.30 – 16.40

Agata Dobija

 11.30 – 16.40

Agata Dobija

 11.30 – 16.40

Agata Dobija

 11.30 – 16.40
Agata Dobija
 11.30 – 16.40

Agata Dobija

Numer telefonu: 512 507 942

 


Wychowawcy świetlicy:

mgr Agata Dobija, mgr Piotr Górny, mgr Dominika Bednarz, mgr Bożena Janik – Marekwica

 

 

Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych świetlicy jest zróżnicowana w zależności  od pory roku, świąt okolicznościowych, wydarzeń związanych ze szkołą, a także zainteresowań wychowanków świetlicy oraz ich wieku. Odbywają się tu przede wszystkim zajęcia plastyczne, rozwijające kreatywność  i  twórcze działanie, a także zajęcia wokalno-muzyczne, czy ruchowe w postaci zorganizowanych zabaw. Uczniowie uczęszczający do świetlicy otrzymują pomoc w zakresie wykonywania prac domowych, przygotowywania się do zajęć  czy sprawdzianów  z poszczególnych przedmiotów.

Uczniowie mogą korzystać  z wyposażenia świetlicy, na które składa się wiele  gier planszowych o różnej tematyce, książek i bajek, klocków i  zabawek, a także sprzętu audio wideo i kolekcji filmów i bajek.

W szkole funkcjonują dwie grupy świetlicowe.

Grupę młodszą stanowią uczniowie  klas I SP.

Drugą grupę głównie uczniowie klas II i III SP oraz uczniowie klas starszych.

Najważniejsze zadania świetlicy:

 • organizowanie uczniom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych,
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez prowadzenie zajęć tematycznych,
 • oferowanie uczniom pomocy w nauce podczas odrabiania zadań domowych,
 • uczestniczenie w życiu szkoły poprzez włączenie się we wszystkie akcje oraz uroczystości odbywające się na terenie szkoły,
 • kształcenie nawyków w zakresie kultury osobistej i higieny,
 • budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych,
 • udział w akcji „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”,
 • ćwiczenia umiejętności techniki czytania, pisania, liczenia,
 • przeprowadzenie akcji „Góra grosza”,
 • nauka piosenek i elementów tańca,
 • organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, zajęcia ruchowe na dworze, zajęcia muzyczne, konkursy plastyczne, literackie,  teatralne).