Godziny otwarcia świetlicy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 845

mgr Aleksandra Hamerlak

745 – 845

mgr Piotr Górny

745 – 845

mgr Aleksandra Hamerlak

745 – 845

mgr Piotr Górny

745 – 845

mgr Piotr Górny

1350 – 1520

mgr Piotr Górny

1350 – 1520

mgr Aleksandra Hamerlak

1350 – 1520

mgr Piotr Górny

1350 – 1520

mgr Aleksandra Hamerlak

1350 – 1450

mgr Aleksandra Hamerlak

1130 – 1640

mgr Agata Dobija

1130 – 1640

mgr Agata Dobija

1130 – 1640

mgr Agata Dobija

1130 – 1640

mgr Agata Dobija

1130 – 1640

mgr Agata Dobija

Numer telefonu: 512 507 942


Wychowawcy świetlicy:

mgr Agata Dobija, mgr Piotr Górny, mgr Aleksandra Hamerlak

Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych świetlicy jest zróżnicowana w zależności  od pory roku, świąt okolicznościowych, wydarzeń związanych ze szkołą, a także zainteresowań wychowanków świetlicy oraz ich wieku. Odbywają się tu przede wszystkim zajęcia plastyczne, rozwijające kreatywność  i  twórcze działanie, a także zajęcia wokalno-muzyczne, czy ruchowe w postaci zorganizowanych zabaw. Uczniowie uczęszczający do świetlicy otrzymują pomoc w zakresie wykonywania prac domowych, przygotowywania się do zajęć  czy sprawdzianów  z poszczególnych przedmiotów.

Uczniowie mogą korzystać  z wyposażenia świetlicy, na które składa się wiele  gier planszowych o różnej tematyce, książek i bajek, klocków i  zabawek, a także sprzętu audio wideo i kolekcji filmów i bajek.

W szkole funkcjonują dwie grupy świetlicowe.

Grupę młodszą stanowią uczniowie  klas I SP.

Drugą grupę głównie uczniowie klas II i III SP oraz uczniowie klas starszych.

Najważniejsze zadania świetlicy:

 • organizowanie uczniom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych,
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez prowadzenie zajęć tematycznych,
 • oferowanie uczniom pomocy w nauce podczas odrabiania zadań domowych,
 • uczestniczenie w życiu szkoły poprzez włączenie się we wszystkie akcje oraz uroczystości odbywające się na terenie szkoły,
 • kształcenie nawyków w zakresie kultury osobistej i higieny,
 • budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych,
 • udział w akcji „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”,
 • ćwiczenia umiejętności techniki czytania, pisania, liczenia,
 • przeprowadzenie akcji „Góra grosza”,
 • nauka piosenek i elementów tańca,
 • organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, zajęcia ruchowe na dworze, zajęcia muzyczne, konkursy plastyczne, literackie,  teatralne).