Plan pracy pedagoga szkolnego

 

Pedagog szkolny: mgr Małgorzata Kwaśna

W ramach pracy pedagoga współpracuje z:

 • PPPP w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Filia w Bielsku-Białej,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • GKRPA,
 • Gminną Komisją Inerdyscyplinarną,
 • GOK w Buczkowicach,
 • Dzielnicowym Policji w Szczyrku,
 • Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej,
 • Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej- Pani Brygida Kowalówka,
 • Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku-Białej,
 • Panem Tomaszem Palem,
 • logopedą,
 • higienistką szkolną,
 • nauczycielem świetlicy,
 • nauczycielem biblioteki szkolnej.

 

Zajęcia psychoedukacyjne uczniów naszej szkoły:

 • „Przez zabawę do nauki” – zajęcia dla uczniów klas I – III SP
 • „Wiem, co czytam i wiem, jak pisać”- zajęcia dla uczniów klas IV – VI SP
 • „Skoncentruj się” – zajęcia dla uczniów klas VII – VIII SP
 • całoroczny konkurs dla klas IIIa  doskonalący umiejętności pracy z tekstem oraz ćwiczący poprawność pisowni, utrwalający zasady pisowni ortograficznej.
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych.