Informacje dla rodziców dotyczące rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Godziszce na rok szkolny 2022/2023

  1. PROCEDURA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  2. HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023
  3. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM  W GODZISZCE ROK SZKOLNY 2022/2023
  4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY  W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE ROK SZKOLNY 2022/2023
  5. Załącznik nr 1 do Wniosku
  6. Załącznik nr 2 do Wniosku
  7. Załącznik nr 3 do Wniosku
  8. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Potrzebne dokumenty można wydrukować ze strony szkoły  lub pobrać od 1 marca w sekretariacie szkoły.